Raimon Panikkar

el sitio oficial
 
E-08511 Tavertet
Catalunya
15-03-2012

Objecte: biografias sobre Raimon Panikkar

Després de saber que alguns estudiosos de diversos països tenien la intenció d’escriure una biografia sobre Panikkar, la Fundació Vivarium, òrgan constituït pel mateix Panikkar com a hereu testamentari per a la difusió dels seus escrits i de la seva imatge, desitja comunicar a tots els amics, coneguts i col·legues de Panikkar que:

1. Era voluntat explícita de Raimon Panikkar, expressada en diverses ocasions, que no hi hagués una biografia popular, més o menys ‘científica’, fruit d’entrevistes a amics i coneguts.

2. En concret:

a) Panikkar sempre va dir que allò que volia deixar a la ‘posteritat’ eren les seves intuïcions intel·lectuals, que ell mateix va publicar i finalment va organitzar sistemàticament en l’Opera Omnia (en curs de publicació en diverses llengües).
b) Panikkar sempre va desitjar que la seva vida privada no fos objecte de curiositat, no sols amb relació a la seva ‘privacitat’ sinó també a la d’aquelles persones que es relacionaren amb ell, especialment en la seva condició de sacerdot.
c) Ell mateix va ser sempre reticent a parlar d’algunes experiències de la seva vida (pertinença a un orde religiós, família, relacions personals), malgrat que s’hi referí en alguns escrits i en entrevistes que concedí.

3. Per aquests motius Panikkar va voler confiar ja fa uns quants anys els seus diaris a una sola persona, Milena Carrara, i la nomenà fins i tot per testament dipositària dels arxius, dels manuscrits, de l’epistolari i de tots els documents personals, amb el mandat explícit de fer-ne un ús eventual d’acord amb Vivarium.

Per això tota biografia es considerarà no solament “no autoritzada”, sinó fins i tot contrària als desigs del mateix Panikkar.
Una altra cosa seria qualsevol mena de treball que es confrontés intel·lectualment amb el seu pensament.

La Fundació espera que la voluntat de Panikkar sigui respectada per tothom i, per tant, que s’abstinguin d’investigar esdeveniments estrictament personals per mitjà d’entrevistes o de qualsevol altra cosa.
“La veritable comunicació (s’ha donat) es dóna (i es donarà) sempre de cor a cor”, com diu Panikkar, la qual cosa ens posa en disposició d’escoltar directament les seves mateixes paraules. I aquesta és l’única herència real que ens va voler deixar.

Confiant en la vostra comprensió, us en donem les gràcies.

Josep Torras - Vicepresident
Fundació Vivarium Raimon Panikkar
www.raimon-panikkar.org

laudatio

biografia

altres biografias

 

 

«Me’n vaig anar cristià,
em vaig descobrir hindú i torno buddhista,
sense haver deixat de ser cristià»