Drets de publicació

 

L’autor, Raimon Panikkar, declara que reconeix oficialment només els escrits que ell mateix ha escollit i revisat per a llur publicació en la seva Opera Omnia (edició original italiana de Jaka Book). Tots els altres escrits es consideren, doncs, material personal, no publicable, ni divulgable. Qualsevol nova publicació haurà de ser autoritzada pel mateix autor o per la Fundació Vivarium-Raimon Panikkar.

La Fundació Vivarium Raimon Panikkar, Can Feló, 08511 Tavertet (Barcelona) Espanya, hereva de tots els drets de propietat intel·lectual de Raimon Panikkar, es compromet segons la voluntat del mateix autor a difondre’n el pensament mitjançant la publicació dels seus llibres i organitzar altres activitats que s’atinguin a l’esperit que l’animà durant la vida.

Cap dels seus escrits, incloent-hi les cartes personals, no pot ser publicat sense l'autorització escrita de la Fundació Vivarium Raimon Panikkar. Tota petició haurà d'enviar-se a info@raimon-panikkar.org

Editor i agent internacional:
Jaca Book, Via Frua 11, 20146 Milano. www.jacabook.it

La publicació de l’Opera Omnia de l’autor és a càrrec
• en italià (versió original) de Jaca Book, www.jacabook.it
• en català, de Fragmenta Editorial, www.fragmenta.cat
• en francès, d’Éditions du Cerf, www.editionsducerf.fr
• en anglès, de Orbis Books, www.orbisbooks.com
• en espanyol, de Herder Editorial, www.herdereditorial.com 

 

 

Raimon Panikkar

el sitio oficial

 

 

Octubre de 2008
i
i
i
i
i

Octubre de 2010

 

 

" Escriure és, per a mi, vida intel.lectual
i experiència espiritual ... em permet profunditzar
el misteri de la realitat."