Catacronisme

 

Jutjar un fet, un fenomen religiós o cultural amb categories que li són estranyes (especialment jutjar el passat amb categories del present), cosa que suposa, necessàriament, tergiversar-lo

Raimon Panikkar

el sitio oficial

" Escriure és, per a mi, vida intel.lectual
i experiència espiritual ... em permet profunditzar
el misteri de la realitat."