Equivalents homeomòrfics

 

Els equivalents homeomòrfics són “equivalències funcionals” o correspondències profundes que es poden establir entre paraules-conceptes pertanyents a religions o a cultures distintes, més enllà de la simple analogia. És el que RP anomena “analogia funcional de tercer grau”, en la qual ni la significació ni la funció no són les mateixes, però sí que són semblants. P. ex. Déu i Brahman o el Crist dels cristians i l’Î?vara de l’hinduisme. “Entenem per homoeomorfisme la funció “topològica” o anàloga corresponent (un equivalent funcional) dins un altre sistema” (El Cristo desconocido del hinduismo, Madrid 1994).
L’equivalància homeomòrfica sembla ser un instrument conceptual molt adequat perquè, d’una banda, fa possible respectar l’especificitat de qualsevol forma religiosa i, de l’altra, permet de bastir ponts entre elles sense caure en confrontacions equívoques.

Raimon Panikkar
el sitio oficial

" Escriure és, per a mi, vida intel.lectual
i experiència espiritual ... em permet profunditzar
el misteri de la realitat."