Relativitat radical

 

Enfront de l’absolutisme predominant d’un aspecte de la realitat, RP proposa una relativitat radical, reciprocitat total, relació. Però, tal com repeteix constantment, relativitat no és el mateix que relativisme, cada part del tot té el seu valor particular: “El dilema no és relativisme o absolutisme, sinó el reconeixement de la relativitat radical de tota la Realitat” (La Trinitat. Experiència humana primordial). Aquest concepte, que té un equivalent en l’hinduista pratityasamutpada, s’ha d’aplicar a la nostra relació humana, a la nostra relació amb el món, a la relació de Déu amb aquest món i fins i tot a la mateixa realitat divina. Panikkar converteix aquesta relativitat radical, reciprocitat total o relació en quelcom de constitutiu de tota la realitat, inclosa la mateixa Divinitat: “Tot està relacionat amb tot”, afirma seguint una màxima del ?ivaisme. Per això arriba a afirmar que Déu és pura relació: “relació genitiva constitutiva de la realitat”, “el genitiu constitutiu i engendrador de tota cosa” (Ibid.).

 

Raimon Panikkar

el sitio oficial

" Escriure és, per a mi, vida intel.lectual
i experiència espiritual ... em permet profunditzar
el misteri de la realitat."