“Tercer ull”

 

Hem dit que a Panikkar li agrada parlar sovint del “tercer ull”, concepte de l’escola dels Victorins al segle XII. El teòleg i místic medieval Ricard de Sant Víctor deia que Déu ha creat l’home amb tres ulls: un de corporal (“oculus carnis”, realitat sensible), un altre de racional (“oculus rationis”, realitat que em revela la raó) i un tercer, l’ull de la contemplació (“oculus fidei”, visió religiosa i mística); en sortir del paradís en quedà afeblit el primer, pertorbat el segon i cec el tercer. Si no es cultiva el tercer ull, aquest romandrà cec. Estar fora del paradís és exactament no percebre ja la Presència, mancar de l’òrgan capaç d’experimentar, de ‘veure’ Déu. Occident, que ha desenvolupat preponderantment l’ull de la raó, pateix ara aquesta ceguesa d’una manera especial.

 

Raimon Panikkar

el sitio oficial

" Escriure és, per a mi, vida intel.lectual
i experiència espiritual ... em permet profunditzar
el misteri de la realitat."