University of Cambridge (UK), 2018


Date: 11th of April 2018
Organizers: University of Cambridge and Vivarium Raimon Panikkar Foundation

Magdalene College, Benson Hall

11 April 2018
4 pm to 7.30 pm

BLESSED SIMPLICITY AND HARMONIOUS COMPLEXITY:
THE PROPHETIC VISION OF Raimon Panikkar

celebrating
the birth centenary of the great Hindo-Catalan philosopher/theologian
and the launch of his Collected Works

with

Rowan Williams (Archbishop of Canterbury), University of Cambridge

Mario Aguilar, University of St.Andrews, Scotland

Milena Carrara Pavan, Vivarium Raimon Panikkar Foundation

and the projection of
My Life
an interview with Panikkar

 

 

Raimon Panikkar

el sitio oficial

«Com més gosem caminar per nous senders -ha dit-,
més necessitat tenim d’estar arrelats a la pròpia tradició i obert
a les altres, que ens fan adonar que no estem sols i que ens permeten assolir una visió més àmplia de la realitat.»