“ANY PANIKKAR” (CENTENARY of the BIRTH), 2018

Numerous events took place in various countries around the world.

Acto oficial de presentación
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, 5 Febrero 2018
Ignasi Moreta, comissari de l’Any Panikkar, i Agustín Pániker Vilaplana, director de l’editorial Kairós.
Benvinguda de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i Lola López, comissaria d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona

Exposición “Kosmos Panikkar”
organitzada per la Institució de les Lletres Catalanes i el Palau Robert de Barcelona,

Palau Robert, Barcelona, Sala 1, 11 octubre 2018- 3 febrero 2019.
Raimon Panikkar

el sitio oficial

«Com més gosem caminar per nous senders -ha dit-,
més necessitat tenim d’estar arrelats a la pròpia tradició i obert
a les altres, que ens fan adonar que no estem sols i que ens permeten assolir una visió més àmplia de la realitat.»